(( بسمه تعالی ))دبیرستان دخترانه غیردولتی عفاف (دوره اول و دوم)

سخن روز

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

چاردینی

پذیرفته شدگان برتر کنکور 1400

زهرا عرب

سال: 1400

مامایی علوم پزشکی کاشان

عارفه امیدبیگ

سال: 1400

مامایی علوم پزشکی همدان

سحر فردوسی

سال: 1400

داروسازی شهید بهشتی تهران

عسل سروش

سال: 1400

علوم تجربی

فاطمه نوروزی

سال: 1400

علوم تجربی

سلامت و بهداشت

فیلم معرفی آموزشگاه

آمار بازدید کنندگان

  • 0
  • 16
  • 19
  • 218
  • 940
  • 8,225
  • 8,225

سخن روز

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

چاردینی

پذیرفته شدگان برتر کنکور 1400

زهرا عرب

سال: 1400

مامایی علوم پزشکی کاشان

عارفه امیدبیگ

سال: 1400

مامایی علوم پزشکی همدان

سحر فردوسی

سال: 1400

داروسازی شهید بهشتی تهران

عسل سروش

سال: 1400

علوم تجربی

فاطمه نوروزی

سال: 1400

علوم تجربی